Cursos

Amb la col·laboració de SomDocents

Aprendre a aprendre – Assertivitat

Amb aquest curs volem donar eines per generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin a que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial...

MÉS INFO

Aplicacions 2.0

El curs Aplicacions 2.0 està acceptat per a l'acreditació de 30 hores dins del perfil de competència digital docent, a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d'abril dels perf...

MÉS INFO

Atenció a la diversitat: Altes capacitats

L’objectiu principal d’aquest curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per tal de promoure l’educació...

MÉS INFO

Educació especial: Atenció a la diversitat

Aquest curs dóna a conèixer eines i pautes per identificar i intervenir en les dificultats d’aprenentatge en lectoescriptura i matemàtiques...

MÉS INFO

Comunicació i gestió docent

Aquest curs té com a objectiu formar als docents per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’ensenyar a altres persones...

MÉS INFO

Treballem l’educació emocional

En aquest curs es treballa la importància de les emocions durant l'escolaritat dels alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar les continus canvis...

MÉS INFO

Com treballar en anglès a infantil i primària

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’eines i coneixements d’allò més eficients amb els alumnes d’Infantil i Primària...

MÉS INFO

Ser tutor a primària

En aquest curs es treballa la importància que té l'acció tutorial en el desenvolupament integral de l'alumne. També vol donar eines i facilitar la tasca...

MÉS INFO

Anglès online

Des de SomDocents oferim cursos d’anglès online amb la col·laboració de l’Associació Proeduca...

MÉS INFO

Treballar l’atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

Amb aquest curs volem treballar les Intel·ligències Múltiples ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre...

MÉS INFO

Psicomotricitat

L’objectiu principal d’aquest curs és formar els docents que estan en contacte amb infants de l’etapa d’Educació Infantil per treballar la Psicomotricitat...

MÉS INFO

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

En aquest curs els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics...

MÉS INFO

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

En aquest curs els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics...

MÉS INFO

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

En aquest curs els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics...

MÉS INFO

Eines TAC: el quadern de notes digital

Enaquest es treballarà la millora de la gestió i la planificació de les classes a partir del coneixement i el domini del quadern de notes digital Additio App. Mitjançant el desenvolupament...

MÉS INFO

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'etapa d'Educació Secundària. En aquest curs els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics...

MÉS INFO

Creació de materials didàctics amb metodologia AICLE

El curs Creació de materials didàctics amb metodologia AICLE és un curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques emprant la metodologia AICLE a l’etapa d’Educació Primària i Secundària. En aquest curs els alumnes treballaran amb la creació d’una unitat didàctica i per això hauran de posar en pràctica...

MÉS INFO

El treball per projectes

L’objectiu principal d’aquest curs és formar als mestres en la metodologia de treball per projectes i la seva programació basant-se en el currículum del segon cicle d’Educació Infantil i el currículum d’Educació Primària i que, conjuntament amb els coneixements propis contribueixin a la seva formació i enriquiment professional i personal.

MÉS INFO